Τεχνική υποστήριξη υπολογιστών.

Η Attractionnet παρέχει μέσω των εξειδικευμένων τεχνικών της υψηλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη σε προβλήματα υπολογιστών, προβλήματα δικτύων αλλά και ιστοσελίδων.

Υλικό (hardware)

 • Αναβάθμιση υπολογιστή (Σκληρός δίσκος, Επεξεργαστής, Μητρική Πλακέτα κτλ)
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας (RAM, Σκληρός δίσκος, Τροφοδοτικό κτλ ) υπολογιστή
 • Εντοπισμός και αποκατάσταση βλάβης
 • Σύνθεση υπολογιστή (π.χ. από κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα)

Λογισμικό (software)

 • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows, Linux)
 • Εγκατάσταση και ρύθμιση προγραμμάτων
 • Επίδειξη λειτουργίας προγραμμάτων (πχ αποστολή e-mail)
 • Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών
 • Ανάκτηση δεδομένων από δίσκους και κάρτες μνήμης

Δίκτυα (networks)

 • Εγκατάσταση σύνδεσης ADSL
 • Εγκατάσταση τοπικού δικτύου
 • Εγκατάσταση δικτυακών συσκευών (πχ εκτυπωτές)
 • Ασφάλεια ασύρματων δικτύων

Ιστοσελίδες (websites)

 • Επίδειξη λειτουργίας ιστοσελίδας
 • Τρόπος χρήσης (ιστοσελίδας, control panel, ftp client,κ.α.)
 • Διόρθωση σφαλμάτων του πελάτη

Ενδεικτικός Τιμοκατάλογος

Υπηρεσία Στο service1 Στον χώρο σας2 Εκτιμώμενος χρόνος3
Διαγνωστικός Έλεγχος 15 € 40 € -
Εγκατάσταση Λειτουργικού (πχ windows) 50 € 40 €/ώρα 2-3 ώρες
Backup αρχείων (δεν περιλαμβάνεται το κόστος του μέσου αποθήκευσης) 30 € 40 €/ώρα 1-3 ώρες
Εγκατάσταση περιφερειακής συσκευής 30 €4 40 €/ώρα 1 ώρα
Εγκατάσταση προγραμμάτων / ρυθμίσεις υπολογιστή 30 €/ώρα 40 €/ώρα Άγνωστος
Αποκατάσταση βλάβης hardware (δεν περιλαμβάνεται το κόστος ανταλλακτικού) 50 € 40 €/ώρα 1-4 ώρες (ή και) άγνωστος
Επίδειξη λειτουργίας προγράμματος (πχ αποστολή e-mail) 30 € 40 €/ώρα Άγνωστος
Αφαίρεση Ιών 50 € 40 €/ώρα 1-2 ώρες
Αναβαθμίσεις hardware και έλεγχος καλής λειτουργίας 50 € 40 €/ώρα 1-3 ώρες
Εγκατάσταση Σύνδεσης ADSL (πρέπει να έχετε ήδη τον εξοπλισμό) - 40 €/ώρα 1 ώρα
Εγκατάσταση τοπικού δικτύου - 40 €/ώρα 1 ώρα
Υποστήριξη Ιστοσελίδων δική μας κατασκευής 30 € 30 €/ώρα Άγνωστος
Υποστήριξη Ιστοσελίδων άλλου κατασκευαστή Επικοινωνήστε μαζί μας 40 €/ώρα Άγνωστος
Ανάκτηση δεδομένων 100 € / συσκευή 40 €/ώρα Άγνωστος
Πλήρης Έλεγχος Καλής Λειτουργίας (ενδελεχής έλεγχος υπολογιστή για προβλήματα) 200 € 40 €/ώρα Άγνωστος

1 Οι τιμές είναι εφάπαξ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
2 Οι τιμές είναι ανά ώρα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
3 Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι ενδεικτικός
4 Πρέπει να φέρετε και το αντίστοιχο περιφερειακό μαζί με τον υπολογιστή σας

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης λειτουργεί εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 9 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα. Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στην στήλη «Εκτιμώμενος Χρόνος» είναι ενδεικτικός. Η τεχνική υποστήριξη στον χώρο μας μπορεί να γίνει αυθημερόν για παραδόσεις μέχρι τις 2 το μεσημέρι και συνήθως δεν ξεπερνά την 1 εργάσιμη ημέρα.

Λόγω της φύσης των υπολογιστών δεν μπορούμε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε την έκταση ενός προβλήματος. Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας έτσι ώστε να κάνουμε μια προσεγγιστική εκτίμηση της έκτασης του προβλήματος και είτε να κλείσουμε ένα ραντεβού για να φέρετε τον υπολογιστή σας στο service μας, είτε να στείλουμε κάποιον τεχνικό στον χώρο σας. Αν για κάποιο λόγο δεν είμαστε σε θέση για να αποκαταστήσουμε την βλάβη ή δεν δεχτείτε το κόστος της, τότε η χρέωση είναι μόνο ο διαγνωστικός έλεγχος (15 €) εφόσον φέρατε τον υπολογισμό στο service μας ή 40 € που είναι το ελάχιστο κόστος μετάβασης τεχνικού στον χώρο σας.

Αρχική - Κατασκευή ιστοσελίδων - Κατασκευή εφαρμογών - Τεχνική υποστήριξη - Φιλοξενία ιστοσελίδων - Αποστολή μαζικών sms - Προσφορές - Επικοινωνία
Website in english
Attractionnet.com© 2003-2010 All rights reserved

Κλείσιμο